Địa chỉ IP của bạn: 54.156.92.138

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Mạng DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì ổn định với 11/18 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 01/7/2017).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

STT ASN NETNAM IPv6 Cap IPv6 pre Sample
1 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 29.05% 27.55% 1,656,148
2 AS38733 CMCTELHCMC-AS-VN Branch of CMC Telecommunications  at HCMC 5.36% 5.36% 112
3 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 4.46% 3.88% 4,520,333
4 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 0.94% 0.94% 320
5 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.50% 0.50% 1,608
6 AS45538 ODS-AS-VN Online data services 0.32% 0.32% 312
7 AS45903 CMCTI-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.08% 0.07% 93,908
8 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE- 0.04% 0.03% 52,878
9 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Corporation 0.03% 0.03% 2,531,599
10 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 0.01% 0.01% 690,231
11 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.01% 0.01% 236,056
12 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.01% 0.01% 56,507

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 01/7/2017 nguồn APNIC)