Địa chỉ IP của bạn: 54.167.202.184

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì ổn định với 12/17 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 01/10/2017).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No. ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 71.11% 68.89% 135
2 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 31.15% 30.33% 4,001,800
3 AS131369 BONONGNGHIEP-AS-VN Ministry of Agriculture and Rural Development 14.77% 14.77% 149
4 AS131428 BIZMAC-VN-AS Rainbow E-Commerce Company Limited 10.94% 1.56% 64
5 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 8.56% 7.73% 10,457,864
6 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecommunications Services Company 1.75% 0.00% 458
7 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 1.55% 1.29% 388
8 AS131386 LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC 0.97% 0.32% 620
9 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.66% 0.46% 1,518
10 AS135905 VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 0.35% 0.00% 289
11 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.30% 0.28% 5,001
12 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 0.29% 0.10% 1,034
13 AS45538 ODS-AS-VN Online data services 0.17% 0.00% 582
14 AS45903 CMCTI-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.16% 0.16% 219,83
15 AS45544 SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA 0.15% 0.00% 654
16 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE- 0.04% 0.03% 159,441
17 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 0.04% 0.04% 5,571
18 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.03% 0.03% 591,687
19 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.03% 0.03% 3,119
20 AS7643 VNPT-AS-VN Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT) 0.03% 0.00% 2,977

 

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 01/10/2017 nguồn APNIC)