Địa chỉ IP của bạn: 54.167.44.32

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì ổn định với 12/17 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 31/10/2017).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No. ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131392 RUNSYSTEM-AS-VN GMO RUNSYSTEM JSC 86.89% 59.02% 61
2 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 63.64% 59.60% 198
3 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 34.61% 33.57% 5,551,687
4 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 7.92% 7.55% 14,271,349
5 AS131369 BONONGNGHIEP-AS-VN Ministry of Agriculture and Rural Development 7.03% 6.64% 256
6 AS131428 BIZMAC-VN-AS Rainbow E-Commerce Company Limited 5.63% 1.41% 142
7 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 2.73% 2.60% 807
8 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecommunications Services Company 1.20% 0.00% 584
9 AS131388 HTS-AS-VN Vietnam HTS., JSC 0.70% 0.70% 142
10 AS38733 CMCTELHCMC-AS-VN Branch of CMC Telecommunications Services Company at HCMC 0.56% 0.56% 177
11 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.28% 0.20% 3,932
12 AS131386 LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC 0.27% 0.04% 2,224
13 AS38738 LCS-AS-VN L.C.S Company.,ltd 0.26% 0.26% 382
14 AS56155 TMASOLUTIONS-AS-VN Tuong Minh service private enterprise 0.20% 0.20% 493
15 AS135923 SCTVIBI-AS-VN 0.17% 0.17% 593
16 AS45903 CMCTI-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.16% 0.15% 297,926
17 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.13% 0.05% 11,182
18 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 0.13% 0.13% 1,527
19 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 0.10% 0.10% 12,495
20 AS45544 SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA 0.09% 0.00% 1,079

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 31/10/2017 nguồn APNIC)