Địa chỉ IP của bạn: 54.146.28.90

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Mạng DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì ổn định với 11/18 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 04/5/2017).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

STT ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 53.33% 50.00% 60
2 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 30.93% 28.54% 3,590,334
3 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 4.66% 1.96% 2,552
4 AS131414 LVSOFT-AS-VN Long Van Soft Solution JSC 4.11% 1.37% 73
5 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 1.09% 1.07% 4,118
6 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecommunications Services Company 0.75% 0.75% 2,538
7 AS131380 NITECO-AS-VN Niteco 0.74% 0.00% 136
8 AS38733 CMCTELHCMC-AS-VN Branch of CMC Telecommunications Services Company at HCMC 0.55% 0.55% 725
9 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 0.37% 0.34% 7,733,089
10 AS45903 CMCTI-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.17% 0.16% 228,558
11 AS45538 ODS-AS-VN Online data services 0.16% 0.16% 637
12 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 0.12% 0.12% 836
13 AS131386 LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC 0.09% 0.00% 2,118
14 AS131427 AOHOAVIET-VN-AS AOHOAVIET- 0.08% 0.00% 1,202
15 AS38248 VTC-AS-VN VTC Multimedia Corporation 0.07% 0.07% 1,480
16 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.07% 0.07% 1,454
17 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE- 0.06% 0.03% 37,234
18 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.05% 0.05% 3,676
19 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 0.03% 0.01% 7,223
20 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Corporation 0.02% 0.02% 4,433,967

TOP 20 đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 04/5/2017 nguồn APNIC)