Địa chỉ IP của bạn: 54.157.200.1

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Mạng DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì ổn định với 11/19 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 24/02/2017).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 67.44% 61.63% 86
2 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 30.35% 28.45% 4,206,318
3 AS38248 VTC-AS-VN VTC Multimedia Corporation 6.98% 6.31% 1,332
4 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 7.07% 6.16% 8,234
5 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.45% 0.45% 5,747
6 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.91% 0.35% 1,425
7 AS45903 CMCTI-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.20% 0.19% 274,335
8 AS38247 HTMOBILE-AS-VN Ha Noi Telecom Mobile Center 0.06% 0.06% 1,613
9 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE-VN 0.06% 0.03% 45,194
10 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 0.02% 0.02% 8,526,899
11 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Corporation 0.02% 0.02% 4,784,502
12 AS7643 VNPT-AS-VN Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT) 0.13% 0.02% 20,788
13 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 0.00% 0.00% 1,563,917
14 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.00% 0.00% 488,185
15 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.00% 0.00% 140,796
16 AS131428 BIZMAC-VN-AS Rainbow E-Commerce Company Limited 0.00% 0.00% 15,294
17 AS45557 VNTT-AS-VN Vietnam Technology and Telecommunication JSC 0.00% 0.00% 6,554
18 AS24088 HANOITELECOM-AS-AP Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.00% 0.00% 5,318
19 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.02% 0.00% 4,172
20 AS45539 VTCWLB-AS-VN VTC Wireless Broadband Company 0.00% 0.00% 4,117

TOP 20 đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 24/02/2017 nguồn APNIC)