Địa chỉ IP của bạn: 203.119.8.33

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 6 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định và phát triển với 18/20 ISP kết nối VNIX qua IPv6 (bổ sung thêm CMC Telecom, HTC, LCS, MBG, MobiFone, SCTV, TPCOM, VNTT, VinaData, DCNET, MTT ...) là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 06/2020). Đối với Hệ thống DNS quốc gia, hiện tại đã có 6/7 cụm máy chủ đã hỗ trợ IPv4/IPv6 phục vụ cho vận hành cho hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".

Ngày 06/5/2019, tại Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia cùng 28 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Lễ khai trương cung cấp dịch vụ trên nền IPv6, ghi nhận giai đoạn Việt Nam chính thức sử dụng và cung cấp trên diện rộng các dịch vụ ứng dụng công nghệ mới trên nền tảng IPv6.

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (ISP, CP, ICT, nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, cơ quan nhà nước ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)  - Bộ Thông tin và Truyền thông qua đường thư điện tử tới địa chỉ info@vnnic.vn.

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

 

TT ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 67.33% 66.02% 2,902
2 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 65.41% 62.10% 6,767
3 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 58.41% 57.10% 55,651
4 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 42.15% 41.17% 50,418
5 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology 32.41% 31.68% 25,815
6 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 1.39% 1.39% 3,306
7 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 1.34% 1.15% 522
8 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 1.11% 1.11% 90
9 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.13% 0.06% 1,573
10 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.00% 0.00% 350

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (cập nhật 3/2021, nguồn APNIC)

Đơn vị triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam

Kết quả triển khai IPv6 của VNNIC (Cập nhật 03/2021, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn Viettel (AS24086)

(Cập nhật 3/2021, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn Viettel (AS7552)

(Cập nhật 3/2021, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Mobifone (Cập nhật 03/2021, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai của Tập đoàn VNPT  (Cập nhật 03/2021, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của FPT Telecom (Cập nhật 3/2021, nguồn APNIC)